شیرین سازی مشتقات نفت و گاز

شیرین سازی مشتقات نفت و گاز

شیرین سازی مشتقات نفت و گاز

شیرین سازی نفت خام ترش، اخیرا با ظهور مقررات جدید کنترل آلودگی و افزایش هزینه های تصفیه پالایشگاه اهمیت بیشتری یافته است. اساسا شیرین سازی مشتقات نفتی یا شیرین سازی گاز و میعانات گازی، به معنای فرآیندی است که برای حذف سولفید هیدروژن [H2S] و دی اکسید کربن [CO2] از جریان های گازی یا مایع انجام می شود. پس سولفورزدایی مشتقات نفتی، نوعی شیرین سازی محسوب می شود. کاهش محتوای سولفید هیدروژن نفت خام را می توان با جدا کردن گاز در یک برج تماس در فشار کم انجام داد. علاوه بر این، تثبیت روغن یا میعانات به طور همزمان با انقباض و تلفات مخزن، در مقایسه با جداسازی چند مرحله ای کمتر انجام می شود.

گاز ترش چیست؟

گاز ترش یک گاز طبیعی است که حاوی مقادیر قابل توجهی سولفید هیدروژن (H2S) است. برای انسان و حیوانات حتی در مقادیر کم بسیار سمی است که خورنده وقابل اشتعال بوده و بویی شبیه به تخم مرغ فاسد شده دارد. قرار گرفتن در معرض گاز ترش با غلظت های بیش از 1000 پی پی ام حتی در مدت زمان کوتاه نیز کشنده است.

گاز شیرین چیست؟

گاز شیرین، گاز طبیعی است که حاوی سولفید هیدروژن بسیار کم یا بدون آن است. H2S به دلیل سمی بودن آن و همچنین خورندگی برای تمام فلزات مورد استفاده در تجهیزات پردازش، جابجایی و حمل و نقل گاز نامطلوب است. فقدان H2S خورنده، گاز شیرین را با محیط زیست سازگارتر می کند، علاوه بر این، هزینه های تولید خطوط لوله و تجهیزات مربوطه و همچنین هزینه های نصب و نگهداری را نیز کاهش می دهد.

فرآیند شیرین سازی گاز و میعانات گازی چیست؟

گازهایی که از منابع نفتی حاصل می شوند حاوی مقادیری از سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن هستند که در هنگام تماس با آب حذف می شوند و می توانند محلول های اسیدی تشکیل دهند که باعث ایجاد مشکلات خوردگی در خطوط لوله گاز می گردد. در فرآیند شیرین سازی گاز و میعانات گازی، می توان از انواع مختلف اتانول آمین استفاده کرد، از جمله مونو اتانول آمین (MEA)، دی اتانول آمین (DEA)، دی گلیکولامین (DGA) و متیل دی اتانول آمین (MDEA). سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن توسط اتانول آمین و گاز شیرین در بالای جاذب جذب می شوند. اتانول آمین گرم می شود و گاز اسیدی (سولفید هیدروژن و گازهای دی اکسید کربن) و بخار آب به دست می آید. آب نیز حذف شده در حالی که گاز اسیدی را می توان در واحد بازیابی گوگرد، شعله ور یا بیشتر تصفیه کرد تا عنصر گوگرد جدا سازی شود. در نهایت اتانول آمین بدون چربی به جاذب بازگردانده می شود (در شکل زیر نشان داده شده است).

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.